PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van invasieve aspergillose met amfotericine B en lipideformuleringen van amfotericine B
Author(s): SCHARPÉ J, MAERTENS J, PEETERMANS WE, , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 18   Date: 2000   
Pages: 1325-1332
DOI: 10.2143/TVG.56.18.5000852

Abstract :
Amfotericine B (AmB) was jarenlang de hoeksteen van de behandeling van invasieve aspergillose. De sterfte van deze aandoening is echter hoog ondanks deze behandeling. Daarenboven komen er vaak problemen van intolerantie en toxiciteit voor.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van nieuwe lipideformuleringen van AmB bij de behandeling van vermoedelijke of bewezen invasieve aspergillose. De lipideformuleringen ABLC, ABCD en L-AmB (liposomaal AmB) zijn duidelijk minder nefrotoxisch en ook de infusiegerelateerde toxiciteit is in min of meerdere mate gedaald. Een beter klinisch antwoord en overleving konden echter nog niet aangetoond worden. Het gebruik van deze bijzonder dure lipideformuleringen dient beperkt te gebeuren in afwachting van meer klinische studies.

Geen abstract

download article
34.229.24.100.