PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Het mondeling examen
Author(s): BEULLENS J, JASPAERT H, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 18   Date: 2000   
Pages: 1348-1353
DOI: 10.2143/TVG.56.18.5000855

Abstract :
In deze bijdrage uit de reeks over examenvormen in het medisch onderwijs komt het mondeling examen aan bod en het klinisch examen dat daarop een variant is. Er wordt ingegaan op voordelen, nadelen, betrouwbaarheid en validiteit.

Het mondeling examen heeft een reeks nadelen. De meeste voordelen die door voorstanders te berde gebracht worden, zijn nog niet aangetoond. De betrouwbaarheid is vaak te laag. Het is met name moeilijk op consistente wijze het onderscheid te maken tussen studenten die slagen en zij die falen. De lage correlaties tussen mondelinge examens en schriftelijke en klinische examens maakt het moeilijk de criteriumvaliditeit te bewijzen. Door het geringe aantal vragen is de inhoudsvaliditeit twijfelachtig. De veronderstelling dat bij het mondeling examen de diepte van de kennis wordt nagegaan, is onwaarschijnlijk: het bestaat vaak overwegend uit geheugenvragen. Aanwijzingen komen voor dat het mondeling examen afhankelijk is van de stijl en persoonlijkheid van zowel de kandidaat als de examinator.

Het artikel eindigt met wenken ter verbetering van het mondeling examen. Docenten, die beslissen toch deze minder betrouwbare en valide vorm van toetsing te gebruiken, kunnen daaruit putten om de kwaliteit van hun examen op te krikken.

Geen abstract

download article
34.228.185.211.