PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De toenemende vergrijzing en verzilvering. Het belang van het globaal medisch dossier voor de zestigplusser
Author(s): DE LEPELEIRE J, HEYRMAN J, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 19   Date: 2000   
Pages: 1362-1367
DOI: 10.2143/TVG.56.19.5000857

Abstract :
Uitgaande van officiële demografische gegevens is het duidelijk dat de ouderenzorg zowel kwantitatief als kwalitatief erg belangrijk wordt. De vergrijzing en verzilvering nemen sterk toe.

Sinds 1999 werd het Globaal Medisch Dossier (GMD) ingevoerd, dat aan zestigplussers de mogelijkheid biedt hun huisarts te vragen een medisch dossier aan te leggen.

In deze bijdrage wordt geschetst wat het GMD precies inhoudt. Om het optimaal te kunnen gebruiken, is het wenselijk dat de (huis)arts, naast het gekende probleemgeoriënteerde model, ook andere kaders hanteert als de doelgerichte zorg, het kwetsbaarheidsconcept en het functionele zorgmodel.

Geen abstract

download article
34.229.24.100.