PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Urine-incontinentie bij de ouderling: geen normaal ouderdomsverschijnsel
Author(s): VAN KAMPEN M, DE RIDDER D, BAERT L, DE WEERDT W, , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 19   Date: 2000   
Pages: 1404-1408
DOI: 10.2143/TVG.56.19.5000868

Abstract :
Urine-incontinentie is een vaak voorkomend probleem bij de ouderling. De prevalentiecijfers zijn hoger bij vrouwen dan bij mannen en minder gunstig bij ouderlingen die opgenomen zijn dan bij thuiswonenden.

De kennis van de ouderen, maar ook van de mensen die in de gezondheidssector werken, betreffende het voorkomen en behandelen van urinaire incontinentie is onvoldoende.

De behandeling van vele oudere incontinenten kan tot genezing of significante verbetering leiden. Een keuze wordt gemaakt tussen blaastraining, medicatie, bekkenbodemreëducatie, chirurgie, katheterisatie en het gebruik van opvangmaterialen. De oorzaak van het ongewenst urineverlies, de algemene gezondheidstoestand van de ouderling, de cognitieve functie en de motivatie voor de therapie zullen de behandeling bepalen.

Huisartsen en verpleegkundigen vervullen een cruciale rol in het opsporen en behandelen van incontinentie en in het verbeteren van de levenskwaliteit van de incontinente ouderen.

Geen abstract

download article
18.205.176.100.