PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De toxiciteit van ijzer - Het standpunt van de nefroloog. Ijzertoxiciteit in de nefrologie
Author(s): VANHOLDER R, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 20   Date: 2000   
Pages: 1475-1479
DOI: 10.2143/TVG.56.20.5000878

Abstract :
De praktische houding tegenover afwijkingen in de ijzerstatus bij de nefrologische patiënt is niet steeds dezelfde. Enerzijds treedt er een relatief ijzertekort op bij de meeste hemodialysepatiënten die met erytropoëtine behandeld worden, zodat de reserves extra dienen aangevuld te worden tot een ferritinegehalte van ± 200 µg/l. Anderzijds treedt bij sommige patiënten een ijzeroverschot op (serumferritine > 500 µg/l), dat toxisch is voor hart, lever, bot en witte bloedcellen. Een toename van de ijzerreserve kan ook een rol spelen in de versnelde atherogenese bij de nierpatiënt en in de achteruitgang van de nierfunctie bij zowel acute als chronische nierinsufficiëntie.

Geen abstract

download article
54.91.71.108.