PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Analgeticanefropathie: pathogenese en kliniek. Incidentie en prevalentie in een nefrologische dienst
Author(s): LORNOY W, BECAUS I, BILLIOUW JM, SIERENS L, , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 20   Date: 2000   
Pages: 1480-1490
DOI: 10.2143/TVG.56.20.5000879

Abstract :
Deze studie belicht analgeticanefropathie (AN) en het door analgetica geïnduceerde ontstaan van maligne tumoren in de urinaire tractus. Daarnaast melden de auteurs het zeer hoge aantal nieuwe patiënten met AN in hun afdeling (sinds de start van het dialysecentrum in november 1972) tot einde 1998), niettegenstaande fenacetine sinds 1972 door fenazonsalicylaat werd vervangen in de meest misbruikte poeders in hun regio, namelijk Witte Kruis®. Tijdens deze periode werden 204 patiënten met terminale AN met chronische dialyse behandeld.

Een daling van het jaarlijks aantal nieuwe ambulante patiënten met AN werd slechts vastgesteld sinds 1991. De jaarlijkse absolute incidentie van nieuwe dialysepatiënten met AN daalde pas significant in 1998, en in 1996 voor wat de relatieve incidentie van AN in de dialysepopulatie betreft.

De prevalentie van AN in de dialysepopulatie bedroeg nog 26% in 1998. Deze zeer late daling in het voorkomen van AN doet een nefrotoxisch effect van deze poeders Witte Kruis® zonder fenacetine veronderstellen. Sinds 1989 bevatten deze poeders slechts een enkelvoudig analgeticum, namelijk paracetamol. Dit feit, de voorgestelde data, samen met de door hen ervaren afwezigheid van misbruik van andere menganalgetica in hun regio, laten de auteurs toe te voorspellen dat terminaal nierlijden ten gevolge van AN nog verder zal afnemen en zeldzaam worden.

Geen abstract

download article
34.204.43.11.