PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Analgeticanefropathie anno 1999
Author(s): MICHIELSEN P, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 20   Date: 2000   
Pages: 1491-1495
DOI: 10.2143/TVG.56.20.5000880

Abstract :
Sinds fenacetine in België verwijderd werd uit de vrij verkrijgbare analgeticamengsels, daalt de incidentie van analgeticanefropathie op dezelfde wijze als in landen waar de vrije verkoop van alle samengestelde analgetica verboden werd.

Ook het klinisch beeld is veranderd. In 1999 is analgeticanefropathie een ziekte van oudere patiënten die lang geleden fenacetine misbruikten.

Geen abstract

download article
54.163.213.149.