PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: IgA-nefropathie
Author(s): MAES BD, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 20   Date: 2000   
Pages: 1496-1508
DOI: 10.2143/TVG.56.20.5000881

Abstract :
Hoewel het klinisch beeld en de laboratoriumbevindingen IgA-nefropathie kunnen suggereren, berust de diagnose van primaire IgA-nefropathie op het aantonen van mesangiale depositie van IgA op een nierbiopt in afwezigheid van andere ziekten. Een correcte diagnose is van groot belang gezien de evolutie naar terminaal nierfalen bij ± 25% van de patiënten over twintig tot dertig jaar. Bovendien kunnen een aantal risicofactoren worden onderkend en ondervangen teneinde de progressie van het nierlijden te vertragen. Een definitieve therapeutische doorbraak is echter nog niet voor handen vermits de onderliggende pathogenetische mechanismen onvolledig zijn opgehelderd. Een recente hypothese van een defect in de mucosale IgA1-immuunrespons wordt echter steeds aannemelijker.

Geen abstract

download article
54.91.71.108.