PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cytomegalovirusinfectie onder immunosuppressie: diagnose en behandeling
Author(s): KUYPERS DRJ, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 20   Date: 2000   
Pages: 1509-1513
DOI: 10.2143/TVG.56.20.5000882

Abstract :
Cytomegalovirus(CMV)-infectie en CMV-ziekte blijven belangrijke verwikkelingen van niertransplantatie en zijn de oorzaak van belangrijke morbiditeit en toename van de hospitalisatiekosten. Recentelijk zijn er vele inspanningen geleverd voor een verbeterde diagnostiek en antivirale profylaxe.

Sedert de ontwikkeling van de kwantitatieve CMV-pp65-antigeenessay en de kwantitatieve CMV-DNA-PCR-techniek, zijn clinici in staat CMV-infecties vroegtijdig op te sporen, CMV-ziekte te voorspellen en de respons op de antivirale therapie te meten. Het gebruik van orale ganciclovir en valaciclovir als antivirale profylaxe na niertransplantatie blijkt een efficiënte strategie te zijn.

Prospectieve, gerandomiseerde studies zijn noodzakelijk om het routinematig profylactisch gebruik van ganciclovir peroraal bij patiënten met een verhoogd risico op CMV-infectie te evalueren of te vergelijken met preëmptieve of uitgestelde therapie met ganciclovir intraveneus op het tijdstip van de CMV-infectie of de CMV-ziekte. Hierbij gebeurt telkens een continue CMV-monitoring met behulp van de kwantitatieve CMV-pp65-antigeendetectiemethode of de kwantitatieve CMV-DNA-PCR-methode. In dergelijke studies dient niet alleen aandacht geschonken te worden aan de klinische efficiëntie van beide strategieën, doch ook aan de totale kost die zij inhouden zowel wat betreft de medicatie als de monitoring.

Geen abstract

download article
54.198.246.164.