PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Percutane sluiting van een open foramen ovale ter preventie van een recidiverend cerebrovasculair accident
Author(s): BUDTS W, GEWILLIG M, VAN DE WERF F, , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 21   Date: 2000   
Pages: 1533-1538
DOI: 10.2143/TVG.56.21.5000885

Abstract :
Het open foramen ovale is een blijvende opening tussen de linker- en de rechtervoorkamer door het niet sluiten na de geboorte. Hierdoor kan het veneuze bloed uit het rechteratrium zich vermengen met het zuurstofrijke bloed in het linkeratrium. Men neemt aan dat klonters, die zich gevormd hebben in de systeemveneuze circulatie, "paradoxaal" door het open foramen ovale kunnen emboliseren naar de systeemcirculatie met mogelijk een cerebrovasculair accident tot gevolg.

De medicamenteuze behandeling met plaatjesaggregatieremmers of perorale anticoagulatie beschermt onvoldoende om een recidief met zekerheid te voorkomen.

De volledige sluiting van het foramen ovale blijkt effici├źnter, maar betekende tot voor enkele jaren een noodzakelijke chirurgische interventie. De sluiting langs percutane weg tijdens hartkatheterisatie is intussen mogelijk geworden. Dankzij een toenemende expertise in het interventioneel sluiten, is dit een veilige procedure geworden.

De gedachtegang die de beslissing tot sluiting voorafgaat en de technische aspecten hieraan verbonden, worden in dit artikel beschreven.

Geen abstract

download article
34.204.43.11.