PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Arteriële hypertensie na carotisendarteriëctomie
Author(s): VON KEMP K, VAN DEN BRANDE P, UMBRAIN V, , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 21   Date: 2000   
Pages: 1551-1557
DOI: 10.2143/TVG.56.21.5000888

Abstract :
Carotischirurgie wordt vaak verwikkeld door het postoperatief optreden van bloeddrukinstabiliteit. Vooral hypertensie na de operatie kan de morbiditeit en mortaliteit van de carotisendarteriëctomie verhogen.

Terwijl deze postoperatieve bloeddrukschommelingen tot op heden vooral een probleem waren voor de anesthesist en eventueel voor de vaatchirurg, kunnen binnenkort ook huisartsen hiermee geconfronteerd worden als gevolg van de steeds kortere postoperatieve hospitalisatieduur voor dit type ingreep.

Deze bijdrage overloopt de actuele inzichten omtrent het klinisch belang van deze verwikkeling van carotisheelkunde, de specifieke fysiopathologie van postoperatieve hypertensie, de factoren die het risico verhogen, de mogelijkheden tot preventie en ten slotte de behandeling ervan.

Voor wat de behandeling betreft, wordt de nadruk gelegd op een geïndividualiseerde aanpak op basis van de klinische evaluatie van de patiënt, eerder dan op het systematisch toedienen van bloeddrukverlagende medicatie vanaf een bepaalde drempelwaarde.

Geen abstract

download article
3.227.233.55.