PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De overheid en het beleidsondersteunend onderzoek
Author(s): KESTELOOT K, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 21   Date: 2000   
Pages: 1563-1571
DOI: 10.2143/TVG.56.21.5000890

Abstract :
Wetenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingswerk (O&O) kan opgesplitst worden in fundamenteel en toegepast onderzoek en in experimentele ontwikkeling, ook wel aangeduid met de term "ontwikkelingsgeneeskunde in de gezondheidszorg".

In België worden vrijwel geen financiële middelen vrijgemaakt voor ontwikkelingsgeneeskunde. Dit is betreurenswaardig vermits deze onderzoeksinspanningen in de gezondheidszorg een belangrijke maatschappelijke toegevoegde waarde genereren, in termen van verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking.

Daarenboven wordt in ons land onderzoek in de gezondheidszorg van overheidswege in (te) beperkte mate gestimuleerd, zeker in beleidsondersteunende domeinen zoals "health technology assessment", "evidence-based medicine" en economische evaluatie. Voor dit onderzoek vormen, naast de universiteiten, de universitaire ziekenhuizen een noodzakelijke en uitermate geschikte voedingsbodem, vanwege de interacties tussen enerzijds klinisch onderzoek met gespecialiseerde (complexe) patiëntenzorg en opleiding binnen het ziekenhuis, en anderzijds het fundamenteel onderzoek aan de faculteiten.

Ontwikkelingsgeneeskunde is een noodzakelijk instrument om kosteneffectieve gezondheidszorg te verlenen, die flexibel kan inspelen op wijzigende behoeften en innovatieve ontwikkelingen. Een coherent programma met een specifiek Fonds voor Gezondheidszorgonderzoek is noodzakelijk om de ontwikkelingsgeneeskunde in goede banen te leiden.

Geen abstract

download article
54.81.220.239.