PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Antioxidantia bij atherosclerose
Author(s): BULT H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 2   Date: 2001   
Pages: 132-142
DOI: 10.2143/TVG.57.2.5000951

Abstract :
Talrijke dierstudies lieten zien dat tijdens atherosclerose zuurstofradicalen geproduceerd worden door de vaatwand. Deze oxidatieve processen bevorderen het verderschrijden van de atherosclerose en leiden tot het verlies van de biologische beschikbaarheid van stikstofoxide (NO) uit de endotheelcel. De endotheeldisfunctie is een belangrijke factor bij het uitlokken van myocardischemie bij patiënten met ischemisch hartlijden (IHL).
Dit leidde tot de hypothese dat de behandeling met antioxidantia de progressie van de atherosclerose zou afremmen en de endotheelcelfunctie zou herstellen.
Gebaseerd op deze opvattingen worden de resultaten van het onderzoek naar de effecten van antioxidantia in proefdieren voorgesteld en vergeleken met de resultaten van epidemiologische en klinische studies. Ondanks de hoopgevende epidemiologische gegevens en de gunstige resultaten bekomen met antioxidantia in proefdierstudies, konden klinische interventiestudies enkel een positief effect van de behandeling met vitamine E aantonen bij patiënten met IHL.
Mogelijke verklaringen voor de tegenstellingen tussen de ontgoochelende resultaten in de klinische studies in vergelijking met de gunstige bevindingen in epidemiologische en dierexperimentele studies, worden hier kort beschreven.

Geen abstract

download article
18.212.243.191.