PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intracoronaire radiotherapie
Author(s): CLAES G, BROSENS M, BENIT E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 6   Date: 2001   
Pages: 417-423
DOI: 10.2143/TVG.57.6.5000999

Abstract :
Percutane transluminale ballondilatatie is de standaardbehandeling voor symptomatische coronaire atherosclerose. Coronaire restenose is de belangrijkste beperking na ballondilatatie, die deels teruggedrongen wordt door stentimplantatie. Het voornaamste mechanisme van restenose is neo-intimale gladdespiercelproliferatie.
Intracoronaire radiotherapie is een relatief nieuwe behandelingswijze in de preventie of behandeling van restenose. Uit reeds gepubliceerde studies, gebruikmakende van gammastraling, blijkt intracoronaire radiotherapie een vermindering in het percentage restenose teweeg te brengen, vooral bij in-stentrestenose. Verschillende klinische studies met bètastralen zijn lopende. Welk type straling en welke dosis het meest geschikt zijn, gaat moeten blijken uit verdere studies.
Indien intracoronaire radiotherapie bewijst efficiënt te zijn op lange termijn, stelt zich de vraag of ze toegepast zal worden bij alle patiënten na conventionele ballondilatatie met of zonder stenting, of enkel bij patiënten met in-stentrestenose? Tevens zal men rekening moeten houden met de kosten-batenanalyse.
Talrijke vragen zijn onbeantwoord en nog het onderwerp voor verder onderzoek.

Geen abstract

download article
34.204.43.11.