PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Niet-specifieke lagerugpijn bij kinderen en adolescenten. Overzicht van de literatuur
Author(s): VAN SEYMORTIER P, UYTTENDAELE D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 6   Date: 2001   
Pages: 424-430
DOI: 10.2143/TVG.57.6.5001000

Abstract :
In tegenstelling tot wat voorheen werd aangenomen, tonen recente epidemiologische studies aan dat lagerugpijn geen uitzonderlijk fenomeen is bij kinderen en adolescenten.
Rugklachten in deze leeftijdscategorie kunnen het gevolg zijn van een ernstige onderliggende pathologie, maar in de overgrote meerderheid kan geen duidelijke oorzaak vastgesteld worden en worden de klachten bestempeld als niet-specifieke lagerugpijn.
De vraag is echter of deze niet-specifieke klachten een louter banaal voorbijgaand feno-
meen zijn dan wel een voorbode van een latere rugproblematiek.
De laatste jaren wordt dan ook intensief onderzoek verricht naar mogelijke, met
niet-specifieke lagerugpijn verbandhoudende factoren teneinde een beter inzicht te verwerven in de etiologie, de pathogenese en het verloop ervan bij kinderen en adolescenten.

Geen abstract

download article
18.212.243.191.