PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van borstkanker
Author(s): PARIDAENS R, CLEMENT P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 11   Date: 2001   
Pages: 801-808
DOI: 10.2143/TVG.57.11.5001064

Abstract :
De laatste jaren werden majeure aanwinsten geboekt in de behandeling van alle stadia van het mammacarcinoom.
Benevens de klassieke hormoon- en chemotherapie breidt het spectrum van werkzame schema's zich uit dankzij de ontwikkeling van nieuwe klassen van geneesmiddelen. Deze nieuwe modaliteiten verhogen de kans op genezing van operabele patiënten en laten toe de overleving van op dit ogenblik ongeneeslijke borstkanker te verlengen, met behoud van een goede levenskwaliteit. Het gebruik van postoperatieve adjuvante systeemtherapieën, hetzij hormonaal, hetzij met cytostatica neemt toe, en hiervoor bestaan bij internationale consensus goed gedefinieerde indicaties, die evenwel continu veranderen als gevolg van de integratie van nieuwe therapeutische mogelijkheden. Ten slotte kennen wij een nieuwe generatie klinische studies die zich richten op gezonde vrouwen en die bij de aanvang van het derde millennium mogelijk een reële primaire preventie toelaten van de meest dodelijke kanker bij de vrouw.

Geen abstract

download article
3.227.254.12.