PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hypnotherapeutische aanpak bij dermatologische patiënten: een pilootstudie
Author(s): WILLEMSEN R, CAMMU H, DE CONINCK A, ROSEEUW D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 12   Date: 2001   
Pages: 859-866
DOI: 10.2143/TVG.57.12.5001077

Abstract :
Literatuurgegevens suggereren dat atopische dermatitis, psoriasis en wratten gunstig kunnen reageren op hypnotherapie. We stellen de resultaten voor van een pilootstudie aangaande de hypnotherapeutische aanpak bij 56 dermatologische patiënten.
Bij de helft van de patiënten (n = 28) werd hypnose voorgesteld wegens angst voor een dermatologische ingreep. Bij 21 van deze 28 patiënten verminderde de angst op significante wijze en werd de pijn als minimaal ervaren.
Bij de overige 28 patiënten werd hypnose toegepast, al dan niet in combinatie met een conventionele behandeling, wegens therapieresistente wratten, psoriasis, atopische dermatitis of alopecia areata. Zeven van de acht patiënten met wratten reageerden uitzonderlijk gunstig op de hypnotherapie met een salicylzuurzalf. Bij zes van de acht patiënten met psoriasis en bij drie van de vier met
atopische dermatitis werd een regressie van 50-100% waargenomen. Het meest opvallende resultaat echter werd vastgesteld bij 3 van de 6 patiënten met alopecia universalis resistent tegen alle klassieke therapieën. Nadat ze enkel met hypnose werden behandeld, vertoonden ze een nieuwe haargroei. Deze haargroei kon zonder alopeciarecidieven gedurende 4 maanden tot 2 jaar behouden blijven.
Deze preliminaire resultaten zijn hoopgevend en kunnen, bij gebrek aan voldoende literatuurdata, als pilootgegevens worden gebruikt. Toch houdt deze studie een aantal beperkingen in waar verder wordt op ingegaan.

Geen abstract

download article
35.175.179.52.