PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Evidence-based 131I-dosisbepaling bij hyperthyreoïdie: actualiteit of toekomst?
Author(s): VAN DEN BRUEL A, DEHAES B, MAES A, MORTELMANS LA, BEX M, BOUILLON R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 12   Date: 2001   
Pages: 875-882
DOI: 10.2143/TVG.57.12.5001079

Abstract :
Onder de verschillende pathologieën die een indicatie kunnen vormen voor 131I-therapie zijn vooral over Graves' hyperthyreoïdie veel gegevens beschikbaar. Zelfs in deze pathologie blijft de "meest correcte" dosisbepaling omstreden.
De redenen van de blijvende controversen zijn meervoudig. Ten eerste is een aantal variabelen in de respons gekend (en kunnen deze gemeten worden mits bijkomende onderzoeken en inspanningen) doch kan de individuele radiatiegevoeligheid niet gemeten worden. Geen enkele methode is
bijgevolg perfect. Ten tweede is er geen overeenkomst over de evaluatie van de methoden. Doeltreffendheid of genezing van hyperthyreoïdie is de belangrijkste pijler in de evaluatie, maar aan het ontstaan van hypothyreoïdie wordt wisselend belang gehecht. Ten slotte is er een wisselende inschatting van het theoretisch risico gebonden aan lichaamsbestraling en omgevingsbestraling.
Ondanks deze controverse is getracht op basis van de beschikbare literatuur een richtlijn voor therapie op te stellen. Wat betreft Graves' hyperthyreoïdie kan deze "evidence-based" genoemd worden, betreffende multinodulaire goiter en solitaire toxische nodus zijn de instructies eerder "ad hoc".

Geen abstract

download article
3.227.254.12.