PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diabetes en sport
Author(s): VANDISTEL G, MULS E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 12   Date: 2001   
Pages: 889-894
DOI: 10.2143/TVG.57.12.5001081

Abstract :
Regelmatig sporten heeft niet enkel een recreatieve waarde maar ook gunstige cardiovasculaire effecten. Ook voor de diabetespatiënt is sporten daarom aangewezen. Mits zelfcontrole van de glykemie en een goed inzicht in de inspanningsgebonden metabole en hormonale veranderingen, slagen vele diabetespatiënten erin sport te integreren in hun dagelijks leefpatroon.
Regelmatige fysieke inspanning heeft evenwel geen duidelijke positieve invloed op de globale glykemiecontrole bij diabetes-type-1-patiënten.
Type-2-diabetes-patiënten daarentegen verkrijgen globaal wel een betere glykemieregeling dankzij de toename van de perifere insulinegevoeligheid. Vooral bij obese type-2-patiënten is deze verbetering van insulineresistentie van belang. Daarenboven slagen deze patiënten er beter in hun gewicht te stabiliseren dankzij sport.
Ten slotte kunnen aangepaste trainingsprogramma's ook bij patiënten met een gestoorde glucosetolerantie een verdere progressie naar diabetes voorkomen

Geen abstract

download article
54.221.145.174.