PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen
Author(s): LIEVENS Y, MENTEN J, BOSSUYT I, DE PRIL M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 14-15   Date: 2001   
Pages: 986-989
DOI: 10.2143/TVG.57.14.5001097

Abstract :
Een goede palliatieve opvang van de individuele patiënt veronderstelt een hechte samenwerking van de verschillende palliatievehulpverleners. In deze bijdrage wordt kort de structuur van de palliatieve zorg in de Belgische context geschetst.

Geen abstract

download article
34.228.185.211.