PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kunstmatige voedsel- en vochttoediening in de ultieme terminale fase bij dementerende personen: ethische aspecten
Author(s): GASTMANS C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 14-15   Date: 2001   
Pages: 995-1002
DOI: 10.2143/TVG.57.14.5001099

Abstract :
In deze bijdrage worden de ethische aspecten geanalyseerd van een zeer specifiek beslissingsproces omtrent het levenseinde: de kunstmatige voedsel- en vochttoediening bij dementerende personen in de ultieme terminale fase.
In het eerste deel worden de drie fasen beschreven die de ethische reflectie dient te doorlopen, alvorens tot een weloverwogen besluit te komen over wat het meest menselijk mogelijke is met betrekking tot deze problematiek.
In het tweede deel worden richtlijnen gegeven om op basis van een goede ethische reflectie te komen tot een adequate besluitvorming. Speciale aandacht gaat uit naar de verantwoordelijkheid van het hulpverlenend team, de verzorgingsinstelling, de patiënt en de familie.
Geïnspireerd vanuit een houding van eerbied voor een aflopend stervensproces wordt gesteld dat kunstmatige voedsel- en vochttoediening geleidelijk kan worden afgebouwd bij een dementerende patiënt op het ogenblik dat ze niet comfortverhogend is en bovendien een onevenredige zware last betekent voor de patiënt en zijn omgeving, en op voorwaarde dat de patiënt zich in de zogenaamde ultieme terminale fase bevindt.

Geen abstract

download article
54.163.213.149.