PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Symptoomcontrole van ademhalingsproblemen bij de palliatieve patiënt
Author(s): NACKAERTS KL, DE PRIL M, BOSSUYT I, LIEVENS Y, MENTEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 14-15   Date: 2001   
Pages: 1009-1014
DOI: 10.2143/TVG.57.14.5001101

Abstract :
Ademhalingsproblemen zoals dyspneu, hoest, haemoptoe, stridor en doodsreutel komen vrij dikwijls voor bij de palliatieve patiënt in het algemeen en zeker bij de terminale patiënt met een bronchuscarcinoom.
De praktische aanpak van elk van deze ademhalingsproblemen wordt besproken. Hierbij staat niet enkel de medicamenteuze behandeling centraal, maar wordt ook aandacht besteed aan praktische, onmiddellijk bruikbare tips voor de hulpverleners en de familieleden, alsook aan de invasievere behandelingstechnieken.

Geen abstract

download article
34.204.43.11.