PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Gebruik van microroosters in de klinische oncologie
Author(s): DE SMET F, MARCHAL K, TIMMERMAN D, VERGOTE I, DE MOOR B, MOREAU Y
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 18   Date: 2001   
Pages: 1225-1236
DOI: 10.2143/TVG.57.18.5001133

Abstract :
Microroosters of microarrays laten toe het expressieniveau van duizenden genen in een cel tegelijkertijd te bepalen. Een van de toepassingsdomeinen van deze technologie is de oncologie.
Omdat het ontregelde expressiepatroon van een groot aantal genen aan de basis ligt van het gedrag van kwaadaardige processen, is het mogelijk de kennis van deze patronen te gebruiken om de klinische besluitvorming te helpen sturen. Vermits de analyse van expressieniveaus van tumoren met microroosters voor één enkele patiënt duizenden waarden oplevert, is het nodig om bepaalde procedures of methoden te volgen, die uit deze enorme hoeveelheid gegevens de klinisch relevante informatie halen.

Geen abstract

download article
54.81.220.239.