PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Maaghernia en gastro-intestinaal bloedverlies
Author(s): GODDEERIS KH, VERHAMME M, RAMBOER C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 18   Date: 2001   
Pages: 1245-1250
DOI: 10.2143/TVG.57.18.5001135

Abstract :
Een maaghernia is een vaak voorkomende aandoening bij het Kaukasische ras. In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre ze verantwoordelijk kan gesteld worden voor gastro-intestinaal bloedverlies.
Naast een literatuuroverzicht werd bij 15 patiënten een beperkte retrospectieve studie uitgevoerd. Deze patiënten werden onderverdeeld in twee subgroepen: acht werden conservatief behandeld, zeven chirurgisch.
Het literatuuroverzicht samen met onze beperkte gevallenstudie biedt voldoende argumenten voor de stelling dat een grote maaghernia vaak oorzaak is van chronische ferriprieve anemie. De pathofysiologie berust voornamelijk op een mechanisch trauma met vorming van mucosale ("Cameron-letsels") en subserosale letsels, gelegen op de plaats waar de diafragmakoepel de maag omsluit. Intermitterende bloeding vanuit deze letsels leidt tot chronische ferriprieve anemie, soms tot meer manifest bloedverlies met melena en/of hematemesis. Chirurgie biedt in de regel een definitieve oplossing en de beslissing ertoe moet vaak sneller getroffen worden.

Geen abstract

download article
18.205.176.100.