PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De inzet van Limburgse huisartsen in preventie
Author(s): COLÉMONT A, VINCK J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 6   Date: 2002   
Pages: 371-378
DOI: 10.2143/TVG.58.6.5001286

Abstract :
De studie onderzoekt welke attitude huisartsen hebben ten opzichte van preventie, in welke mate zij actief zijn op het vlak van preventie, en waarmee hun inzet in de preventie samenhangt.
Bij 385 Limburgse huisartsen werd via een vragenlijst gekeken naar de samenhang van enkele demografische kenmerken (geslacht, afstudeerjaar), praktijkkenmerken (medische nevenactiviteit, dossierbeheer) en rookgedrag met preventiegerichtheid.
De resultaten tonen een verband tussen preventiegerichtheid en geslacht: vrouwelijke huisartsen zijn op het vlak van preventie actiever dan hun mannelijke collega's. Er werd tevens gevonden dat huisartsen met een medische nevenactiviteit meer preventief werken dan hun collega's die voltijds in hun praktijk werken. De overige onderzochte variabelen vertonen geen samenhang met preventiegerichtheid.
De implicaties van deze bevindingen voor het bevorderen van preventiegerichtheid bij huisartsen worden besproken.

How much of their activity do general practitioners in Limburg (Belgium) invest in prevention?
This study examines the attitude of general practitioners (GPs) regarding prevention, how much of their time they spend on this issue, and the determinants of their motivation. Three hundred eighty five GPs working in the province of Limburg (Belgium) completed a survey, yielding information on their demographic characteristics (gender, year of graduation) and their involvement in prevention, the characteristics of their practice (clinical vs. non-clinical, file system), and smoking habits.
We find a relation between the involvement in prevention and the gender: female GPs are more active in prevention than their male colleagues. The involvement in prevention is also stronger in GPs who, besides their clinical practice, take up non-clinical medical responsabilities. Other variables are unrelated to involvement in prevention. The implications for the promotion of preventive activity by GPs are discussed.

download article
35.173.234.237.