PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De anemische geriatrische patiënt: diagnostische benadering
Author(s): JOOSTEN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 6   Date: 2002   
Pages: 379-388
DOI: 10.2143/TVG.58.6.5001287

Abstract :
Anemie is een vaak voorkomend en belangrijk probleem bij ouderen, dat gepaard gaat met een verhoogde mortaliteit en morbiditeit. Eens de anemie gediagnosticeerd, zijn verdere onderzoeken noodzakelijk om de oorzaak vast te stellen.
Zeker bij ouderen zijn niet-hematologische oorzaken zoals chronische ontsteking en infectie, tumoren, gastro-intestinale letsels en chronische nierinsufficiëntie belangrijker dan de klassieke hematologische aandoeningen.
Uitgaande van recente literatuurgegevens wordt een overzicht geboden van de huidige diagnostische criteria van drie belangrijke oorzaken van anemie bij ouderen: anemie bij chronische ziekte, ijzerdeficiënte anemie en anemie door gebrek aan vitamine B12 en foliumzuur.

Diagnosis of anaemia in geriatric patients
Anaemia is one of the more common medical problems in elderly patients and is associated with an increased morbidity and mortality. In this population non-hematological underlying causes for the anemia such as chronic inflammation and infection, cancer, gastrointestinal lesions and chronic renal failure are more frequent than the classic hematological causes such as leukemia and the myelodysplastic syndromes. The basic diagnostic evaluation for anemia should not be very complex, expensive or invasive: close attention to the complete blood count, serum ferritin, vitamin B12, folate levels, renal function tests and occult intestinal bleeding. The diagnostic criteria for 3 common causes of anemia (anemia of chronic disease, iron deficiency anemia and folate vitamin B12 deficiency anemia) in elderly patients are discussed.

download article
18.209.104.7.