PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe behandelingsvormen van Alzheimerdementie
Author(s): LAMBERT M, METS T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 6   Date: 2002   
Pages: 405-413
DOI: 10.2143/TVG.58.6.5001291

Abstract :
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie op hogere leeftijd. Vooral cholinerge neuronen worden door de ziekte beschadigd. Het werkingsmechanisme van de recentelijk op de markt gekomen acetylcholinesteraseremmers is op dit verlies van acetylcholine gestuurd. Deze producten verhogen de beschikbaarheid van acetylcholine in de resterende neuronen.
Van deze geneesmiddelen kan men verwachten dat zij bij een deel van de Alzheimerpatiënten leiden tot een lichte of soms matige verbetering van de cognitieve mogelijkheden en van de algemene toestand. Deze verbetering is echter slechts tijdelijk. Over het effect van de acetylcholinesteraseremmers op de onafhankelijkheid en de noodzakelijkheid tot plaatsing zijn nog onvoldoende gegevens gepubliceerd. Desondanks wordt het gebruik van deze producten nu algemeen aangeraden.
Voor het gebruik van andere geneesmiddelen is er doorgaans te weinig evidentie.
Er dient blijvend een groot belang gehecht te worden aan de algemeen ondersteunende maatregelen, zowel gericht op de patiënt zelf als op de informele zorgverleners. Op dit ogenblik worden enkele nieuwe, hoopgevende behandelingen uitgetest.

New treatments for Alzheimer’s disease
Alzheimer’s disease is the leading cause of dementia at higher age and affects mainly cholinergic neurons. The effect of the acetylcholinesterase inhibitors, which have been recently introduced as a therapy for Alzheimer’s disease, is based upon this cholinergic deficit. They increase the availability of acetylcholine in the remaining neurons. This treatment can lead to a mild to moderate improvement in cognition, global function and daily activities of the patient. However, this effect is temporary. Data concerning the effect of the medication on independence and time before institutionalisation are still largely lacking. Nevertheless, the use of these products is now recommended for most Alzheimer patients.
At this moment there is insufficient evidence for a general use of other drugs.
Supportive measures, as well for the patient as for the caregiver, remain very important.
New, promising treatments are still under investigation.

download article
34.238.194.166.