PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het huidig profiel van de patiënt met terminale nierinsufficiëntie
Author(s): EVENEPOEL P, VANRENTERGHEM YFC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 6   Date: 2002   
Pages: 421-426
DOI: 10.2143/TVG.58.6.5001293

Abstract :
De prevalentie van terminale nierinsufficiëntie (TNI), gedefinieerd als de graad van nierinsufficiëntie die noopt tot nierfunctievervangende therapie, is het afgelopen decennium duidelijk toegenomen. Diabetische en ischemische nefropathie nemen een steeds belangrijker plaats in onder de nieraandoeningen die aan de basis liggen van TNI. Het profiel van dé patiënt met TNI is eveneens sterk geëvolueerd. De patiënt met nood aan nierfunctievervangende therapie anno 2002 is ouder (gemiddeld 65 jaar) en gekenmerkt door belangrijke comorbiditeit (vnl. cardiovasculair). Hemodialyse (62,9%) blijft de belangrijkste behandelingsmodaliteit, gevolgd door niertransplantatie (28,1%) en peritoneale dialyse (8,7%). De prevalentie van de verschillende behandelingsmodaliteiten verschilt echter sterk van land tot land. De korte- en de langetermijnmortaliteit vertonen een dalende trend, hetgeen een vooruitgang suggereert zowel in nierfunctievervangende therapie als in de behandeling van de comorbiditeit.

The patient with end stage renal disease anno 2002
The prevalence of patients with end stage renal disease has almost doubled in the last decade. Up to 0.1% of the American citizens are currently treated for end stage renal disease by either haemodialysis, peritoneal dialysis, or renal transplantation. Diabetic and ischaemic nephropathy are the major causes. Obviously, the patient with end stage disease anno 2002 is, when compared to the patient in the early days of dialysis and renal transplantation, on the average older. Also an increased comorbidity (especially cardiovascular) is observed today. Haemodialysis (62.9%) remains the most prevalent treatment modality for patients with end stage renal disease, followed by renal transplantation (28.1%) and peritoneal dialysis (8.7%). It should however be mentioned that there exists a wide variation in the prevalence of the different treatment modalities between countries. The short- and long-term mortality in patients with end stage disease shows a steadily declining trend despite its evolution in age and comorbidity. This indicates progress both in the quality of renal replacement therapy and in the treatment of comorbidity.

download article
34.238.194.166.