PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Milieutoxicologische metingen, een synopsis voor de algemene practicus. Deel 3: toxicologie en biomonitoring van lood en cadmium
Author(s): NAWROT T, DEN HOND E, STAESSEN JA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 6   Date: 2002   
Pages: 427-434
DOI: 10.2143/TVG.58.6.5001294

Abstract :
Lood en cadmium zijn zware metalen met gekende toxische effecten, niet alleen bij arbeiders maar ook bij de algemene bevolking. Lood wordt via de longen en het maagdarmkanaal opgenomen. Jonge kinderen vormen een risicogroep doordat de geabsorbeerde fractie in het maagdarmkanaal tot 25% hoger ligt vergeleken met volwassenen. De medische literatuur beschrijft neurologische, nefrologische, reproductieve en hematologische gevolgen van loodblootstelling.
Cadmium wordt na inhalatie of ingestie in het menselijk lichaam opgenomen en terug uitgescheiden via de nieren, waar het werd opgestapeld. De eerste vroegtijdige tekenen van de cadmiumtoxiciteit uiten zich dan ook in de nieren bij een concentratie vanaf 2,5 mg cadmium per gram creatinine. Daarnaast zijn botdemineralisatie, reproductieve en neurologische effecten aangetoond.
De recente lood-lichaamsbelasting kan bepaald worden door het meten van de loodconcentratie in het bloed. Het bloedcadmiumgehalte geeft recente blootstelling weer, terwijl het urinaire cadmium de cumulatieve blootstelling weerspiegelt. Het bloed-loodgehalte bij kinderen zou beneden de 100 µg/l moeten liggen. De cadmium-urineconcentratie zou de grens van 2,5 mg per gram creatinine niet mogen overschrijden.

Environmental toxicological measurements, a synopsis for the general practitioner
Part 3: toxicology and biomonitoring of lead and cadmium

Lead and cadmium are heavy metals with known toxic effects not only via exposure in an occupational setting but also in the general population. Lead is absorbed in the lungs and in the gastrointestinal tract. Children form a high-risk group because the degree of absorption in the gastrointestinal tract is up to 25% higher as compared to adults. The medical literature mentions nefrological, neurological, reproductive and hematological effects owing to lead exposure.
After inhalation and ingestion, cadmium accumulates mainly in the kidney where it is excreted via the urine. Therefore, the kidney is the critical organ that exhibits the first early adverse effects of cadmium by concentrations at 2,5 µg cadmium per gram creatinine. Besides nefrological effects, bone demineralization, reproductive and neurological effects have been demonstrated.
Lead within the blood is considered to be the best indicator of recent lead exposure. The blood cadmium concentration reflects recent exposure, whereas urinary cadmium reflects the cumulative cadmium exposure. In children the lead concentration in blood should be below 100 µg/l. The urinary cadmium concentration should not exceed 2,5 gram cadmium per gram creatinine.

download article
34.238.194.166.