PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Therapeutisch beleid bij een lithiumintoxicatie
Author(s): DE RIDDER K, DE MEESTER J, DEMEYER I, VERBEKE J, NOLLET G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 11   Date: 2002   
Pages: 769-772
DOI: 10.2143/TVG.58.11.5001347

Abstract :
Lithium wordt vooral toegediend bij de behandeling van bipolaire stoornissen. Bijwerkingen treden vaak op door de nauwe therapeutische index ervan (0,7 tot 1,2 mEq/l). De symptomatologie van een lithiumintoxicatie is zeer wisselend, gaande van tremor en gastro-intestinale klachten bij lage spiegels tot ECG-veranderingen en ernstige neurologische symptomen (coma, convulsies, ...) bij hogere spiegels.
Hemodialyse is nog altijd de eerstelijnsbehandeling bij een acute intoxicatie of bij een ontspoorde chronische intoxicatie en dient zeker te worden ingesteld bij serumspiegels van meer dan 3,5 mEq/l. Intermitterende hemodialyse is veruit de meest gebruikte techniek, maar heeft als belangrijk nadeel dat er zich na de dialyse een reboundstijging van de lithiumspiegel kan voordoen. Bij continue dialysetechnieken zou dit probleem niet voorkomen.
De behandeling van een jonge vrouw met ernstige neurologische symptomen en ernstig nierlijden, veroorzaakt door een lithiumintoxicatie, wordt beschreven. Geopteerd werd voor een intermitterende, of liever "semicontinue" hemodiafiltratietechniek, met relatief kort tijdsinterval tussen twee dialysesessies, niet alleen om een hoge diffusie van het lithium over de dialysemembraan te bekomen, maar vooral om het zogenaamde reboundfenomeen te vermijden.

Management of a lithium intoxication
Lithium is a commonly prescribed drug for bipolar disorders. Because of the narrow therapeutic range of 0.7 to 1.2 mEq/l, lithium intoxication continues to be prevalent. A variety of clinical manifestations occur with lithium intoxication, ranging from a tremor and gastrointestinal complaints at lower levels to electrocardiographic changes and more severe neurologic symptoms including coma and seizures at higher concentrations. Hemodialysis has been the treatment of choice to accelerate lithium elimination when serum levels are greater than 3.5 mEq/l. Intermittent hemodialysis has been used most often, but rebound elevations in lithium concentration have been reported after dialysis. Continuous renal replacement therapy offers the potential advantage of a sustained removal of lithium without rebound levels. We describe a young patient with a lithium intoxication in whom semi-continuous hemodiafiltration was successfully performed. A relatively short interval between two sessions of dialysis was maintained to avoid the rebound elevations in lithium concentration.

download article
18.215.161.19.