PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De chirurgische benadering van posttraumatische shock
Author(s): JANZING HMJ, BROOS PLO
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 12   Date: 2002   
Pages: 806-810
DOI: 10.2143/TVG.58.12.5001352

Abstract :
In België sterven jaarlijks nog steeds ongeveer 1.300 personen ten gevolge van een verkeersongeval. De oorzaak van het overlijden is in te delen in 4 grote groepen, namelijk luchtwegproblemen ("Airway"), ademhalingsproblemen ("Breathing"), hypovolemische shock ("Circulation") en cerebrale letsels zoals subdurale en epidurale bloedingen ("Disability").
Hypovolemische hemorragische shock is de belangrijkste vorm van posttraumatische shock. De behandeling van hemorragische shock omvat hemostase en vochtsubstitutie. Hierbij is de hemostase primordiaal. Uitwendige bloedingen zijn doorgaans eenvoudig te stelpen. Inwendige bloedingen zijn moeilijker te diagnosticeren en te behandelen. Een gestructureerde opvang met gerichte snelle diagnostiek is nodig om vroegtijdig inwendige bloedingen op te sporen. De mogelijke inwendige bloedingsplaatsen zijn de thorax, het abdomen met inbegrip van het retroperitoneum en het bekken, en de dij bij femurfracturen.
Om bij langdurige operaties hypothermie, acidose, stollingsstoornissen en de daaropvolgende verwikkelingen te vermijden, werd de "damage control"-chirurgie ontwikkeld. Deze omvat drie fasen: snel bekomen van hemostase, stabilisatie van de vitale functies, en uiteindelijk definitieve diagnostiek en behandeling.

Surgical treatment of posttraumatic shock
In Belgium, 1,300 citizens are killed every year in a traffic accident. The cause of death can be divided into four major groups: Airway problems, Breathing insufficiency, insufficient Circulation or hypovolemic shock and, finally, severe head injury or Disability.
The major cause of posttraumatic shock is hypovolemia due to hemorrhage; this is treated by hemostasis and fluid substitution, hemostatisforming an essential part of the treatment. The treatment of external bleeding is, in most cases, straightforward. Diagnosis and treatment of an internal bleeding are, however, more difficult. Sources of internal blood loss are besides the chest and the abdomen with peritoneum and pelvis, also the thigh in case of a femoral fracture.
To avoid hypothermia, acidosis and coagulopathy, following prolonged surgical interventions and a variety of subsequent complications, “damage control" surgery has been developed. This surgical control includes three phases: a fast hemostatis, a stabilization of the vital functions, and implementing a complete diagnosis and treatment.

download article
3.227.254.12.