PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Brandwonden van de hand: een chirurgische uitdaging
Author(s): DELEUZE JP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 12   Date: 2002   
Pages: 819-823
DOI: 10.2143/TVG.58.12.5001354

Abstract :
Een zware brandwonde is voor de mens een buitengewoon traumatische ervaring. Van alle lichaamsdelen zijn de bovenste ledematen, vooral de handen, de door brandwonden meest geteisterde zones.
Ondanks het voor de behandeling van dit type brandwonden duidelijk ontbreken van een pasklare "bijbel", wordt in dit artikel toch gepoogd een aantal waardevolle richtinggevende "managerial tools" of principes mee te geven, die bij de behandeling van essentieel belang blijken te zijn.
Opvallend is hier het multidisciplinaire karakter, zodat het belang van de inspanningen van en de vlotte samenwerking tussen chirurgie, fysiotherapie en verpleegkunde in deze materie niet voldoende kan worden benadrukt.
Meestal blijkt trouwens dat de juiste behandeling, reeds toegepast vanaf het vroegste stadium, de nood aan reconstructieve ingrepen drastisch beperkt.
Zodoende kan terecht een optimaal resultaat worden verwacht, zowel wat de functionele als wat de cosmetische aspecten betreft.

The burned hand: a surgical challenge
Hand burns are among the most frequent and major injuries of all burns. It may cause a 100% invalidity of the upper extremities. Treatment is essentially based on a multidisciplinary cooperation between surgeons, physiotherapists and nurses. Key issue is restoration of the function of the hand, in order to prevent, as much as possible, secondary reconstruction and a protracted rehabilitation.

download article
54.162.151.77.