PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vestibulair uitgelokte spierpotentialen (VEMP's)
Author(s): CREVITS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 12   Date: 2002   
Pages: 840-844
DOI: 10.2143/TVG.58.12.5001358

Abstract :
Een vestibulair uitgelokte spierpotentiaal (vestibular evoked myogenic potential, VEMP) wordt verkregen door middeling van micropotentialen van cervicale spieren als antwoord op een akoestische prikkel.
De VEMP is een uiting van een vestibulocollische reflex die uitgelokt wordt door intens geluid, optreedt na een korte latentietijd en een amplitude heeft die oploopt met de spieractiviteit en de prikkelintensiteit. Fysiologisch kadert deze reflex in de vestibulospinale evenwichtsregeling. De aanvoer van impulsen zou verlopen via de sacculus, de afvoer langs de vestibulospinale tractus. Het is nog niet met zekerheid uitgemaakt of de VEMP uitsluitend van vestibulaire oorsprong is.
Dit vernieuwend onderzoek biedt inlichtingen die het traditioneel vestibulair onderzoek blijken aan te vullen. De precieze plaats in de otoneurologische kliniek wordt nog verder bepaald.

Vestibular evoked myogenic potentials
Vestibular evoked myogenic potentials (VEMP) are generated by sound-evoked activation of vestibular afferents, possibly from the sacculus and transmitted via an oligosynaptic pathway to neck muscles, inducing microcontractions. VEMP depend on the vestibular nerve integrity, although the afferents could be of both cochlear and vestibular origin.
VEMP recording is a non-invasive method to explore the vestibulocollic reflex. It can provide useful diagnostic information additional to conventional caloric examination. However, further neurophysiological and clinical research is required to unravel the exact underlying mechanism and to establish its clinical value.

download article
34.228.185.211.