PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Cervixcarcinoom: infectieziekte?
Author(s): VERGUTS J, NOLENS JP, ORYE G, CARTUYVELS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 16   Date: 2002   
Pages: 1013-1020
DOI: 10.2143/TVG.58.16.5001396

Abstract :
Het humaan papillomavirus (HPV) is de veroorzaker van cervicale dysplasie en bijgevolg van cervixkanker. Het type virussen die dit veroorzaken, zijn de hoog-risico-HPV's (HR-HPV), met als voornaamste vertegenwoordigers de typen 16, 18, 31 en 45. Het virus wordt bij elk cervixcarcinoom teruggevonden. Het dringt in de squameuze epitheelcellen van de vagina en de cervix. Hier brengt het in verschillende stappen enkele precancereuze wijzigingen aan, die met de juiste cofactoren - roken, promiscuïteit, verminderde immuniteit - aanleiding zullen geven tot het ontwikkelen van een cervixcarcinoom. Het bepalen van de aanwezigheid van HR-HPV's bij afwijkende uitstrijkjes gaat het beleid op belangrijke wijze kunnen beïnvloeden. Hier wordt dan voornamelijk gedacht aan de uitstrijkjes met "atypical squamous cells of undetermined significance" (ASCUS). Het HPV is een klein virus met mogelijkheden tot vaccinatie. Studies hieromtrent zijn lopende.
Een ander type HPV zijn de laag-risico-HPV's (LR-HPV) die aanleiding zullen geven tot goedaardige cervicale en vulvovaginale veranderingen, waaronder condylomen. Hiervoor zijn reeds goede behandelingen beschikbaar, zoals imiquimod, dat lokaal de weerstand verhoogt.
Vaccins behoren tot de toekomstmogelijkheden om een HPV-infectie te bestrijden. Er zijn profylactische en therapeutische vaccins in ontwikkeling. Een chimerisch vaccin combineert de profylactische en de therapeutische aanpak.

Cervical carcinoma: infectious disease?
The human papillomavirus (HPV) causes cervical dysplasia and consequently cervical cancer. The virusses causing these changes are the high risk HPV (HR-HPV). The types 16, 18, 31 and 45 are the most important representatives. The virus can be detected in almost all cervical cancers. It invades the squamous epithelium of the vagina and cervix, and initiates precancerous changes in several steps. In association with co-factors such as smoking, promiscuous behavior and decreased immunity a cervical cancer will develop. The policy with regard to the treatment of cervical cancer is significantly altered by the detection of HR-HPV in abnormal cervical smears, in particular in those smears reported as ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance). HPV are small virusses, offering the possibility of vaccination. Several studies are now in a
fase II trial.
Other types of HPV are low risk HPV. These will cause benign cervical and vaginal changes, i.e. condylomata acuminata. Among other therapies they can be healed with imiquimod, which enhances local immunity.
To eliminate the HPV infection there are also vaccinations in development. Two possibilities do exist: one a profylactic, the other a therapeutic vaccination. There are also chimeric vaccinations in development combining the profylactic and therapeutic spectre.

download article
35.153.73.72.