PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Indicaties voor polysomnografie
Author(s): BUYSE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 16   Date: 2002   
Pages: 1055-1066
DOI: 10.2143/TVG.58.16.5001403

Abstract :
De laatste jaren is er in de medische wereld, zelfs in de media, terecht meer en meer interesse voor slaapstoornissen. Meer en meer centra in België beschikken ook over de mogelijkheid polysomnografisch onderzoek te verrichten.
Echter niet elke patiënt met een slaapstoornis dient op een slaaplaboratorium een polysomnografie te ondergaan. Integendeel, bij de meeste patiënten met insomnie kan de correcte diagnose worden gesteld op basis van een gedetailleerde anamnese, waarbij men er dient rekening mee te houden dat wel 50% van de insomnieklachten een psychiatrische oorsprong hebben (depressie, angststoornissen).
Wanneer er sprake is van hypersomnie, is een polysomnografisch onderzoek doorgaans noodzakelijk.
In geval van parasomnie is een polysomnografisch onderzoek enkel en alleen aangewezen wanneer de abnormale gedragingen een gewelddadig karakter hebben of wanneer in de differentiaaldiagnose wordt gedacht aan epilepsie: dergelijke patiënten worden het best onderzocht in een centrum dat beschikt over videopolysomnografie en/of 24-uurs-video-EEG.

Indications for polysomnography
Recently the problem of sleep disorders has not only become a hot topic in the media but also an important subject of concern and investigation in the medical world. Nowadays, more and more centres in Belgium can perform sleep investigation (polysomnography).
Still, polysomnography is not required for the routine evaluation of every patient with a sleep complaint. Especially, in the majority of patients presenting insomnia polysomnography is not useful: a correct diagnosis is generally based on a detailed anamnesis (taking into account that 50% of patients with complaints of insomnia present a psychiatric disorder such as depression or anxiety).
When a physician is confronted with a problem of hypersomnia a polysomnographic evaluation is generally indicated.
In the case of parasomnia, polysomnographic evaluation is only wanted for patients with a violent behaviour or when epilepsy is suspected: they should be tested in specialised sleep laboratories where video-polysomnography and/or 24 hour video-EEG can be performed.

download article
54.242.193.41.