PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De nieuwe generatie antipsychotica in de behandeling van psychotische stoornissen bij ouderen
Author(s): BOUCKAERT F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 18   Date: 2002   
Pages: 1172-1178
DOI: 10.2143/TVG.58.18.5001419

Abstract :
De beste symptomatische behandeling van psychotische symptomen bij ouderen zijn de antipsychotica. De nieuwe generatie antipsychotica (of ook wel atypische antipsychotica genoemd) zijn minstens even doeltreffend als de conventionele en vertonen bij ouderen in het bijzonder minder bijwerkingen op korte en lange termijn. Atypische antipsychotica zijn wel duurder, maar zij kunnen door een verhoogde therapietrouw het aantal en de duur van de hospitalisaties verminderen. Atypische antipsychotica zijn momenteel nog niet parenteraal beschikbaar.

Atypical antipsychotics for treatment of psychotic disorders in the elderly
The newer so-called "atypical" antipsychotic drugs may be particularly appropriate for the treatment of psychotic disorders in the elderly because of their reduced propensity to cause acute extrapyramidal adverse effects. Elderly patients are more susceptible to extrapyramidal symptoms and tardive dyskinesia associated with conventional agents.
The different atypical antipsychotics do have their own side effects and limitations. Clinicians who prescribe antipsychotics for elderly patients should consider age-related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics and start with a low initial dose, increasing this dose gradually until the lowest effective one is reached. Elderly patients often exhibit comorbid illnesses, while side effects of combined medications must be carefully considered as well.
A comprehensive treatment of psychotic disorders must combine appropriate psychosocial interventions with drug therapy.

download article
54.198.246.164.