PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Stikstofoxidegerelateerde interventies en atherosclerose
Author(s): BULT H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 18   Date: 2002   
Pages: 1181-1188
DOI: 10.2143/TVG.58.18.5001421

Abstract :
De organische nitraten (nitroglycerine, isosorbidedinitraat) onderdrukken de angineuze symptomen bij patiënten met ischemisch hartlijden. Uit deze moleculen wordt door een biotransformatieproces stikstofoxide (NO) gevormd. NO verleent snel verlichting van de angina pectoris. Over de invloed van chronisch nitraatgebruik op de progressie van de atherosclerotische letsels - de oorzaak van de ischemische klachten - zijn echter nauwelijks studies verricht.
Bij proefdieren bleek dat behandeling met NO-donoren de voortgang van atherosclerose kan vertragen en de lokale endotheelcelfunctie en de plaquestructuur kan verbeteren. De heilzame werking werd enkel gerapporteerd voor NO-donoren (penta-eritryltetranitraat, molsidomine) die minder tolerantie opwekken dan klassieke organische nitraten. Nitraattolerantie geeft aanleiding tot oxidatieve stress. Daarbij ontstaan zuurstofradicalen, zoals superoxide anion. Superoxide en NO fuseren zeer snel tot peroxynitriet, dat atherosclerose kan bevorderen. Dat kan verklaren waarom versnelde atherosclerose werd waargenomen na chronische toediening van een hoge dosis molsidomine aan konijnen.
De invloed van NO-donoren op atherosclerotische plaques bij de mens is tot heden nooit gedocumenteerd. Een Japanse studie en een recente metanalyse suggereren dat chronische behandeling van postinfarctpatiënten met organische nitraten mogelijk de cardiovasculaire mortaliteit verhoogt. Al met al is er dringend behoefte aan gerandomiseerde klinische studies omtrent de invloed van langdurig gebruik van nitraten op de progressie van atherosclerose en op de cardiovasculaire mortaliteit.

Nitric oxide related interventions in atherosclerosis
The organic nitrates (glyceryltrinitrate (GTN), isosorbidedinitrate (ISDN)) are widely used to relief symptoms of ischaemia in patients with coronary artery disease (CAD). Little is known about the impact of organic nitrates on the progression of the underlying atherosclerotic disease. In vitro studies demonstrated beneficial, anti-atherosclerotic activities of low concentrations of nitric oxide. On the other hand, high concentrations of nitric oxide – especially when released in the presence of superoxide anion – could promote atherogenesis. The last fusion of the radicals nitric oxide and superoxide anion leads to formation of peroxynitrite, an oxidant that could exacerbate oxidative damage in atherosclerotic plaques.
Animal studies showed that the treatment with donor molecules of nitric oxide may retard atherosclerosis, restore local endothelial cell function and improve plaque structure. The beneficial effects were seen with pentaerytrityltetranitrate (PETN) and a low dose of molsidomine. Both molecules are less prone to induce development of nitrate tolerance than the classical nitrates (GTN, ISDN). There are indications that nitrate tolerance raises oxidative stress in the vasculature, thereby promoting formation of superoxide anion and peroxynitrite. This could possibly explain the accelerated plaque formation in cholesterol-fed rabbits treated with a high dose of molsidomine.
Very few clinical studies have addressed the impact of chronic nitrate treatment on the evolution of the atherosclerotic lesions or CAD. Despite the beneficial haemodynamic profile and the potential anti-atherogenic effects of nitric oxide, large clinical studies failed to document beneficial effects of treatment with organic nitrates or molsidomine on mortality or ventricular function after acute myocardial infarction. In fact, a Japanese study and a recent meta-analysis even indicate that the long-term use of nitrates may be deleterious for patients with ischaemic heart disease. Therefore, randomized trials investigating the effects of the long-term use of nitrates in CAD are urgently needed.

download article
34.228.185.211.