PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Inflammatoire darmziekte als precancereuze aandoening
Author(s): HIELE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 18   Date: 2002   
Pages: 1215-1217
DOI: 10.2143/TVG.58.18.5001426

Abstract :
Patiënten met colitis ulcerosa of met de ziekte van Crohn lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van colorectale kanker. De grootte van dit risico hangt vooral af van de duur en uitbreiding van de ziekte.
De biologische ontwikkeling van colorectale kanker verloopt via de tussenstap van dysplasie, die een mogelijk aangrijpingspunt vormt voor endoscopische screening. Alhoewel de gegevens over het nut en de kosten-batenverhouding van screening controversieel zijn, wordt deze strategie door verschillende instanties gepropageerd voor patiënten met langdurig bestaande colitis ulcerosa. Vermoedelijk is het risico bij Crohncolitis even groot als bij colitis ulcerosa, maar de gegevens over het nut van screeningsprogramma's bij deze patiënten zijn nog beperkter.

Inflammatory bowel disease as a premalignant condition
Patients with ulcerative colitis or with Crohn’s disease run an increased risk of developing colorectal cancer. The absolute risk is mainly influenced by the duration and anatomic extent of the disease.
Dysplasia, a precursor lesion in the biological development of invasive cancer, is a possible reason for endoscopic screening.
Although the data on the usefulness and cost-benefit of screening are controversial, several authorities propose a screening programme for patients with longstanding ulcerative colitis. The risk in Crohn’s disease patients is probably of the same order of magnitude, but data on screening in these patients are still more limited.

download article
34.228.185.211.