PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Evoluties in de epidurale analgesietechnieken in de verloskunde: de nieuwe epidurale is niet meer de oude
Author(s): VAN DE VELDE M, TEUNKENS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 20   Date: 2002   
Pages: 1354-1358
DOI: 10.2143/TVG.58.20.5001447

Abstract :
Epidurale analgesie is de meest doeltreffende vorm van pijnverdoving om barensweeën op te vangen, maar ligt onder vuur omdat heel wat studies negatieve effecten op het verloop van de arbeid beschreven. Er zouden meer kunstverlossingen optreden, meer keizersneden, de arbeid zou verlengen en de nood aan exogeen oxytocine zou stijgen. Deze invloeden zouden voornamelijk het gevolg zijn van een problematisch motorisch blok dat tegelijkertijd met het sensorisch blok optreedt.
In de laatste tien tot vijftien jaar zijn heel wat vernieuwingen doorgevoerd waardoor de nieuwe epidurale analgesie zeker niet meer de oude is. Door dosisreducties, het gebruik van additiva in de epidurale ruimte, patiëntgecontroleerde epidurale analgesie, nieuwere lokale anesthetica en spinale analgesietechnieken is de totale dosis van het lokaal anestheticum sterk teruggedrongen. Daardoor treedt er ook minder motorisch blok op (de patiënten kunnen zelfs mobiel zijn tijdens de pijnloze arbeid) en zijn er gunstige effecten op de uitkomst van de arbeid en op de verlossingswijze. De meest recente studies tonen dan ook slechts verwaarloosbare effecten van epidurale analgesie op het verloop van de arbeid aan.

Evolutions in epidural techniques of labor analgesia: the new epidural is not the old one
Epidural analgesia is undoubtedly the most efficient form of labor analgesia, but is associated with a detrimental effect on the progress of labor. Literature data suggest an increased incidence of instrumental deliveries and cesarean sections following epidural analgesia. Also the need for exogenous oxytocin seems to increase significantly and the labor to prolong. These effects are related to a significant motor impairment associated with epidural analgesia.
Over the last decade several innovations in labor analgesia have changed our practice. As a result of dose reductions, the use of additional epidural drugs, patient controlled epidural analgesia, new local anesthetic drugs and the introduction of combined spinal epidural analgesia, the total dose of local anesthetic has dramatically been reduced. As a result less motor block occurs. Parturients are allowed to be mobile during labor analgesia in many centers. These dose reductions and increased mobility, positively influence the outcome of labor and the effects on the labor process of epidural analgesia. The most recent studies therefore only show very minimal effects of analgesia on mode of delivery and labor outcome.

download article
34.228.185.211.