PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Stollingsstoornissen bij ernstige sepsis. Pathofysiologie en therapeutische perspectieven
Author(s): SPAPEN H, HUBLOUE I, WEIGEL J, DILTOER M, HUYGHENS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 20   Date: 2002   
Pages: 1364-1371
DOI: 10.2143/TVG.58.20.5001449

Abstract :
Sepsis, de immuuninflammatoire reactie op infectie, is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in intensievezorgeenheden. Sepsis gaat gepaard met beschadiging en activering van het endotheel. Hierdoor ontstaat bij vrijwel alle patiënten een stoornis van de hemostase, gekenmerkt door hyperactivatie van het stollingsproces en remming van fibrinolyse en endogene anticoagulatiesystemen. Het "netto"-resultaat is een zichzelf onderhoudende "pro-coagulerende" status die de systemische ontsteking bestendigt, de microvasculatuur aantast en uiteindelijk leidt tot gestoorde weefselperfusie, -oxygenatie en -functie.
Het effect van farmacologische manipulatie van het stollingssysteem op het verloop van sepsis wordt actief bestudeerd. Recentelijk werd aangetoond dat toevoegen van geactiveerde proteïne C, een natuurlijk voorkomende serineprotease met uitgesproken ontstollende en anti-inflammatoire kenmerken, de sterfte ten gevolge van ernstige klinische sepsis beduidend vermindert. Hoewel nog veel vragen onbeantwoord blijven, opent deze studie perspectieven voor een meer doeltreffende behandeling van sepsis.

Coagulopathy in severe sepsis
Pathophysiology and therapeutic perspectives

Sepsis, the immuno-inflammatory response to infection, is a major cause of morbidity and mortality in the intensive care unit. Endothelial damage and activation are the hallmark of severe sepsis. This creates in virtually all patients a hemostatic disorder characterized by hyperactivation of coagulation on the one hand, and an inhibition of fibrinolysis and endogenous anticoagulant pathways on the other. The
net result is a self-sustaining "procoagulant" state perpetuating systemic inflammation, enhancing microvascular dysfunction and finally compromizing tissue perfusion, oxygenation and function.
The effect of pharmacologic manipulation of the coagulation system on the course of sepsis is subject of intensive research. Recently, it has been demonstrated that an adjuvant treatment with activated protein C – a natural serine protease with pronounced anticoagulant and anti-inflammatory potential – significantly decreased mortality in severe human sepsis. Although many questions remain to be answered, this study opens new perspectives for a more adequate treatment of sepsis.

download article
54.242.193.41.