PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Richtlijnen voor behandeling en preventie van Lyme-borreliose
Author(s): DE MUNTER P, PEETERMANS WE
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 23   Date: 2002   
Pages: 1559-1565
DOI: 10.2143/TVG.58.23.5001479

Abstract :
Lyme-borreliose is een infectie met de bacterie Borrelia burgdorferi, overgedragen door teken. Lyme-borreliose vertoont een uitgebreide waaier van klinische manifestaties. Borrelia is gevoelig voor tetracyclinen, penicillines en cefalosporinen. De behandeling moet aangepast worden aan het ziektebeeld.
Voor de cutane manifestaties wordt een perorale therapie met doxycycline, amoxi-
Cilline of cefuroxim-axetil gedurende 2 tot 3 weken voorgesteld.
De neurologische en ernstige cardiale manifestaties vereisen intraveneuze toediening van ceftriaxon of cefotaxim gedurende 2 tot 4 weken.
Voor Lyme-artritis is 4 weken perorale behandeling aangewezen en bij persisterende artritis wordt deze eventueel gevolgd door een tweede maal perorale of intraveneuze therapie.
De preventie bestaat hoofdzakelijk uit maatregelen om tekenbeten te vermijden en de teken vroegtijdig te verwijderen. In Europese context is er nog geen plaats voor vaccinatie.

Guidelines for the management and prevention of Lyme-borreliosis
Lyme-borreliosis is a tick transmitted infectious disease caused by the bacterium Borrelia burgdorferi, with various clinical manifestations. In the absence of a pathognomonic skin lesion, the diagnosis is complicated. Borrelia are sensitive to tetracyclines, penicillins and cephalosporins.
The treatment has to be adapted to the clinical manifestation. In this article the guidelines for management and prevention of Lyme-borreliosis from the Infectious Diseases Society of America are presented: for cutaneous manifestations a 2 to 3 week oral therapy with doxycycline, amoxicillin or cefuroxim-axetil is proposed, for neurologic and severe cardiac manifestations a 2 to 4 week intravenous therapy of ceftriaxone or cefotaxime and for Lyme arthritis a 4 week oral therapy with doxycyline, if necessary followed by a repeat oral or intravenous therapy of antibiotics.
The main preventive measure lies in preventing tick bites and in the early removal of the ticks. Currently, there is no place for vaccination in the European context.

download article
3.227.254.12.