PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medische aansprakelijkheid: het standpunt van de Orde der Geneesheren
Author(s): UYTTENDAELE I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 2   Date: 2003   
Pages: 78-81
DOI: 10.2143/TVG.59.2.5001511

Abstract :
Een goede burgerlijke aansprakelijkheids-
verzekering voor medische fouten zou vanuit deontologisch standpunt aan het slachtoffer vier garanties moeten bieden.
1. Daar een volledige vergoeding van het slachtoffer van een medische fout met de dag problematischer wordt, zou een wettelijk verplichte en sluitende beroepsaansprakelijkheidsverzekering een eerste prioriteit van het beleid moeten zijn.
2. Bij het vermoeden van een medische fout zijn een maximale informatie van de patiënt of zijn naaste verwanten en een open communicatie over het voorval aangewezen. De polissen burgerlijke aansprakelijkheid voorzien echter dat de arts zich moet beperken tot de feiten en geen fout mag toegeven.
3. Individuele verzekeringen van zorgverstrekkers beantwoorden niet meer aan de realiteit van de huidige zorgverlening zodat een globale aansprakelijkheidsverzekering voor zowel extramuraal, transmuraal als zuiver intramuraal werkende beroepsbeoefenaars aangewezen is.
4. De preventie van medische fouten dient een bijzonder aandachtspunt te zijn, waarbij ook de nodige aandacht dient te gaan naar de organisatie van de zorg.
In het tweede gedeelte van de tekst worden enkele beschouwingen gebracht over het "no-fault"-systeem waarbij het niet meer noodzakelijk is de medische fout te bewijzen. Dit systeem biedt ongetwijfeld een reeks voordelen, maar de auteur waarschuwt voor bepaalde nadelige gevolgen die een dergelijk systeem kan meebrengen.

Geen abstract

download article
54.81.220.239.