PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van geneesheren-specialisten in een ziekenhuis
Author(s): EMBRECHTS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 2   Date: 2003   
Pages: 82-84
DOI: 10.2143/TVG.59.2.5001512

Abstract :
Het afsluiten van een sluitend contract beroepsaansprakelijkheid voor een geneesheer-specialist in een ziekenhuis is niet eenvoudig.
Naargelang de geneesheer die activiteit als "aangestelde" of als "zelfstandige" uitoefent, is respectievelijk zijn "aansteller" (zowel in de openbare als de privé-sector) of hijzelf voor zijn daden aansprakelijk.
Op te merken valt dat de "aansteller" in bepaalde gevallen een door hem uitgekeerde schadevergoeding op zijn "aangestelde" kan verhalen.
Indien de geneesheer zelf een dekking voor zijn medische fouten dient af te sluiten, is het aan te bevelen dit te doen bij de verzekeraar die ook het ziekenhuis waar hij zijn activiteit uitoefent verzekert. Best gebeurt het ook op een collectieve polis (bijvoorbeeld via de Medische Raad) omdat op die wijze gunstige premievoorwaarden en uitbreidingen aan de basisdekking van een verzekeraar kunnen bekomen worden.
Bij het veranderen van verzekeraar moet er wel op gelet worden dat de dekking in de tijd van de nieuwe polis perfect aansluit
op het vervangen contract, zo niet kan de verzekerde geneesheer tussen twee stoelen komen te zitten bij een schadegeval.
Daarom is het belangrijk dat de geneesheer (of de Medische Raad) die de polis afsluit, zich laat assisteren door een onafhankelijk tussenpersoon die over een zeer ruime ervaring in deze materie beschikt en die kan garanderen dat een sluitend contract wordt voorgesteld.

Geen abstract

download article
54.81.220.239.