PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Effecten van echtscheiding op kinderen
Author(s): VAN DAELE K, DE CUYPERE G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 2   Date: 2003   
Pages: 120-126
DOI: 10.2143/TVG.59.2.5001519

Abstract :
Een overzicht van de actuele literatuur toont dat een aantal kinderen van gescheiden ouders aanpassingsproblemen vertonen op korte en/of lange termijn.
Vanuit een risico-veerkrachtperspectief wordt aandacht besteed aan potentieel verzwarende en beschermende factoren en de wisselwerking hiertussen. Verder worden praktische richtlijnen besproken die door de hulpverlener in de eerste lijn gebruikt kunnen worden om aanpassingsproblemen bij kinderen te voorkomen.

The effects of divorce on children
This review, based on contemporary research, reveals that a number of children from divorced parents develop adjustmentproblems after the divorce. The consequences of divorce on children can be seen on short and/or long term.
Aggravating and protective factors with regard to the adjustment of children in divorced families are studies from a Risk and Resiliency perspective.
Furthermore some practical guidelines which could be used in general practice are discussed.

download article
34.228.185.211.