PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Radio-immunotherapie bij het B-cel-Non-Hodgkin-Lymfoom: een update
Author(s): GEMMEL F, DE WINTER F, VAN LAERE K, BRANS B, RENARD V, DIERCKX RA, OFFNER F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 6   Date: 2003   
Pages: 359-368
DOI: 10.2143/TVG.59.6.5001562

Abstract :
Bij de meeste patiënten wordt een laaggradig B-cel-non-Hodgkin-lymfoom gediagnosticeerd in een vergevorderd stadium, zodat deze niet meer te genezen zijn met de huidige therapeutische schema's. Deze patiënten ontwikkelen meerdere episodes van recidief en/of worden ongevoelig voor chemotherapie. Uiteindelijk sterven nagenoeg alle patiënten ten gevolge van de ziekte of aan de verwikkelingen van de intensieve behandelingen.
Dit overzicht behandelt het rationale van radio-immunotherapie. Hierbij worden enkele recente klinische radio-immunotherapiestudies met gemerkt anti-CD20-antilichaam beschreven bij patiënten met het B-cel-non-Hodgkin-lymfoom. Deze behandeling induceert een betere respons dan met het koude antilichaam, echter zonder een verlenging van de remissieduur. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) keurde Zevalin® goed als eerste radio-immunoconjugaat voor de behandeling van het gerecidiveerd/chemotherapierefractair laaggradig en/of getransformeerd non-Hodgkin-lymfoom. De superieure respons met Zevalin® is de aanzet voor een nieuwe generatie klinische studies.

Radioimmunotherapy of the B-cell non-Hodgkin’s lymphoma: an update
In most patients low-grade B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) is diagnosed in an advanced stage which is not curable by current chemotherapy schemes. In most cases a relapse occurs and the patients become refractory to chemotherapy. Ultimately almost all patients die due to the disease or to the complications of the intensive therapies.
In this review the rationale of the radioimmunotherapy is discussed. Recent clinical radioimmunotherapy trials using labelled anti-CD20-antibody in patients with B-cell non-Hodgkin lymfoom are described. The superior response of the labelled Moabs versus the cold Moab without a prolongation of the remission duration had recently been reported in patients with relapsed or refractory low-grade, follicular, or transformed B-cell non-Hodgkin’s lymphoma. The FDA approved the use of Zevalin®, as first radioimmunoconjugate, in those indications. The improved response to Zevalin® radioimmunoconjugate stimulated a new generation of radioimmunotherapy clinical trials.

download article
3.81.28.94.