PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medische aspecten van slaapstoornissen bij kinderen
Author(s): DIERICKX C, VERHAAREN H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 6   Date: 2003   
Pages: 369-375
DOI: 10.2143/TVG.59.6.5001563

Abstract :
Huisartsen en kinderartsen worden regelmatig geraadpleegd over slaapstoornissen bij kinderen en adolescenten. Een grondige anamnese is vaak de sleutel tot deze problematiek. De eerste taak van de arts is het uitsluiten van een medische oorzaak. Men moet attent zijn op alarmsymptomen die wijzen op de noodzaak van meer gespecialiseerde hulp. Bij een zuigeling, peuter of kleuter gaat het vaak om banale inslaapstoornissen. Richtlijnen voor een juiste slaaphygi├źne zijn hier meestal voldoende. Adolescenten kennen een groter risico van ernstige slaapstoornissen. Doorverwijzen naar een slaapkliniek, psycholoog of psychiater is soms noodzakelijk

Medical aspects of sleep disorders in children and adolescents
Sleep disorder related complaints are frequent in children and adolescents. History taking is essential in tackling the problem. First, the family doctor or paediatrician should exclude an underlying medical condition. Symptoms indicating the need for specialised help should not been overlooked. In babies, infants and toddlers sleep disorders are usually benign and easy to treat by giving educational advice to the parents. Adolescents run more the risk of suffering from serious sleep disorders. Referral to the sleep clinic, psychologist or psychiatrist is therefore often advisable.

download article
100.24.209.47.