PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pathogenese van niertransplantatiegerelateerde osteonecrose. Casusbespreking - Overzicht van de literatuur
Author(s): VAN SEYMORTIER P, JANSEGERS E, VERDONK R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 6   Date: 2003   
Pages: 376-384
DOI: 10.2143/TVG.59.6.5001564

Abstract :
Heuposteonecrose is de belangrijkste oorzaak van skeletale morbiditeit op lange termijn na een succesvolle niertransplantatie. Osteonecrose ontwikkelt zich in de periode gaande van zes maanden tot drie jaar na de transplantatie. De pathogenese van transplantatiegerelateerde osteonecrose is niet terug te brengen tot één vast omschreven mechanisme, maar omvat verschillende causale factoren. Het is belangrijk secundaire hyperparathyreoïdie tijdig op te sporen en te behandelen, alsook de dialyseperiode zo kort mogelijk te houden. In het postoperatieve verloop moet vooral getracht worden de dosis corticosteroïden te verminderen, en hyperlipemie te behandelen. Reductie van het aantal gevallen van posttransplantatie-osteonecrose vermindert de morbiditeit, de mortaliteit en heeft op lange termijn een gunstige socio-economische weerslag.

Pathogenesis of osteonecrosis following renal transplantation
Osteonecrosis results from the temporary or permanent loss of blood supply to the bone, leading to the death of the cell components. Although it may occur in any bone, osteonecrosis usually affects the ends of long bones such as the femur. It is a devastating disease leading to a total destruction of the hip joint and resulting in a disabling secondary arthritis. It is also the most debilitating musculoskeletal complication following renal transplantation. The pathogenesis of osteneocrosis following renal transplantation remains unclear. Some predisposing factors have been identified: corticosteroid treatment, persistent hyperparathyroidism, duration of pretransplant chronic renal failure, vasculitis. Strict control of secondary hyperparathyroidism, reduction of the dialysis period and low corticosteroid dose regimen are necessary to reduce its occurrence. This will substantially reduce the patient morbidity and mortality as well as the long term cost of medical care of renal transplant recipients.

download article
100.24.209.47.