PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hepatische hydrothorax, een indicatie voor behandeling met transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS)
Author(s): VAN MIEGHEM N, MALEUX G, WILMER A, PIRENNE J, FEVERY J, NEVENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 6   Date: 2003   
Pages: 390-394
DOI: 10.2143/TVG.59.6.5001566

Abstract :
Hepatische hydrothorax is een pleurauitstorting voorkomend bij een patiënt met cirrose, zonder dat er aanwijzingen zijn voor een of andere onderliggende cardiopulmonale aandoening. Het is een uiting van terminaal leverlijden en gaat gepaard met dyspneuklachten die vaak moeilijk onder controle te krijgen zijn met een louter medicamenteuze therapie.
De behandeling dient erop gericht te zijn de druk in het portaal veneus systeem te doen dalen. Dit is mogelijk, zoals ook blijkt uit onze eigen resultaten, met het inbrengen van een transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS). De enige potentieel definitieve therapie is levertransplantatie.

Hepatic hydrothorax, an indication for intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)
Hepatic hydrothorax is a pleural effusion occurring in patients with liver cirrhosis, in the absence of any underlying cardiopulmonary disease. It is an expression of terminal liver disease and leads to dyspnea which is difficult to control with drug therapy alone.
Therapy aims to reduce the portal hypertension. This is possible by the technique of a Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS). Liver transplantation is the only curative therapy. In this paper, epidemiology, pathophysiology and therapy of this clinical syndrome, as well as the results of TIPS in our liver centre in Leuven, Belgium, will be discussed.

download article
34.239.175.196.