PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Klinische ervaring met angiogeneseremmers in de kankerbehandeling
Author(s): WILDIERS H, GOETHALS L, VAN OOSTEROM AT
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 6   Date: 2003   
Pages: 402-412
DOI: 10.2143/TVG.59.6.5001568

Abstract :
Angiogenese, de nieuwvorming van bloedvaten, is essentieel voor tumorgroei, invasie en metastasering. Tumorale bloedvaten vertonen heel wat verschillen met normale bloedvaten en zijn genetisch stabiel in tegenstelling tot de tumorcellen zelf. Tumorale bloedvaten vormen dus een potentieel sleutelgebied voor de behandeling van alle kankertypen, inclusief leukemieën.
In dit overzicht worden mogelijke therapeutische aanknopingspunten en concepten over antiangiogene therapie besproken en wordt een overzicht gegeven van de voorlopige resultaten van klinische studies. Ondanks de eerder teleurstellende eerste resultaten bij kankerpatiënten, is een optimistische houding gerechtvaardigd. Immers, de kennis over de interactie van de verschillende pro- en antiangiogene moleculen neemt snel toe en uit preklinisch onderzoek komt zeer overtuigende evidentie naar voor dat het mogelijk is met antiangiogene middelen tumorgroei te controleren.

Clinical experience with antiangiogenic drugs in cancer therapy
Angiogenesis is essential for tumorgrowth, invasion, and metastasis. Tumor blood vessels differ from normal vessels and are genetically stable, thus forming a potential key area for therapy of all types of cancer, including leukemias.
In this review, we discuss the multiple pathways controlling tumor angiogenesis, the potential targets for antiangiogenic therapy, and we provide an overview of the clinical trials performed on this topic. Although the first clinical results of the newly developed antiangiogenic drugs in cancer treatment were rather disappointing, an optimistic attitude is certainly granted. After all, the knowledge on the interaction between the different pro- and antiangiogenic drugs is rapidly growing, and already numerous preclinical data do exist, which indicate the possibility of a control of tumor growth with antiangiogenic therapy.

download article
34.239.175.196.