PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mastocytose in al haar diversiteit: vaker dan zeldzaam?
Author(s): KOCHUYT AM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 6   Date: 2003   
Pages: 413-419
DOI: 10.2143/TVG.59.6.5001569

Abstract :
Mastocytose is de verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden die het gevolg zijn van een toegenomen aantal mestcellen in één of meerdere organen. Het periodiek vrijkomen van mestcelmediatoren en de symptomen veroorzaakt door orgaaninfiltratie zijn aanleiding tot een vaak multiform niet-specifiek klinisch beeld dat dikwijls niet onderkend wordt.
De diagnose van mastocytose berust op het aantonen van mestcelproliferatie door histopathologisch en immuunhistochemisch onderzoek van biopten.
Heden ten dage kan een mastocytose op een elegante manier opgespoord worden via een bepaling in basale omstandigheden van de mestcelmediator tryptase op 0,5 ml serum. Een verhoogd "basaal" tryptase wordt bij 1 op 5 patiënten met ernstige anafylactische shock na een insectensteek gevonden. Dit doet vermoeden dat mastocytose toch niet zo zeldzaam is en bij afwezigheid van mestceltriggers subklinisch kan verlopen. Het bepalen van het basale serumtryptase bij patiënten met repetitieve "niet-begrepen" allergieachtige al dan niet anafylactische verschijnselen, chronische maag- en darmklachten of vroegtijdige osteoporose is dus geen overbodige daad. Een normaal basaal serumtryptase sluit een mastocytose evenwel niet uit.

Mastocytosis, a protean disease: more common than suspected?
Mastocytosis encompasses a series of diseases characterised by proliferation of mast cells in one or more organs. The clinical picture is highly variable because it depends as well on the extent of mediator release from the mast cells as on the sites of organ infiltration. The diagnosis is based on histopathological and immunohistochemical evidence of mast cell proliferation in biopsies, and on basic serum levels of tryptase, a specific mast cell mediator. Increased tryptase levels have been found in 20-25% of the patients with severe sting anaphylaxis, suggesting that mastocytosis occurs more frequently than reported and may remain subclinical for a long time. Hence, determination of a basic tryptase level is recommended in patients with unexplained allergic like symptoms, chronic gastrointestinal disorder and premature osteoporosis.

download article
34.239.175.196.